Stan XAMPP

Na tej stronie możesz znaleźć wszystkie informacje o usługach, zarówno tych uruchomionych i działających jak i tych nieaktywnych.


Komponent

Stan

Informacje

Baza danych MySQL NIEAKTYWNY 
PHP NIEAKTYWNY 
HTTPS (SSL) AKTYWNY 
Common Gateway Interface (CGI) NIEAKTYWNY 
Server Side Includes (SSI) NIEAKTYWNY 
Usługa SMTP NIEAKTYWNY 
Usługa FTP AKTYWNY 
Usługa Tomcat NIEAKTYWNY 

Pewne zmiany w konfiguracji mogą czasem powodować niepoprawne wyświetlanie stanu aktywności w raporcie. Z usługą SSL (https://localhost) wszystkie te raporty nie działają!